Welkom bij / Welcome to AMES BV

AMES BV is een toonaangevend bedrijf in de machinebouw en automatisatie. We zijn gespecialiseerd in het op maat maken van innovatieve machines. Met onze expertise en ervaring streven we ernaar om hoogwaardige oplossingen te bieden aan diverse industrieën. Onze focus op maatwerk en klanttevredenheid onderscheidt ons van de rest.


AMES BV is a leading company in mechanical engineering and automation. We specialize in customizing innovative machines. With our expertise and experience, we strive to provide in-depth solutions to various approaches. Our focus on customization and customer satisfaction sets us apart from the rest.

Activiteit / Activity

AMES ontwerpt en realiseert industriële automatiseringsoplossingen. Er wordt geconstrueerd op maat van de klant, gaande van eenvoudige tools om ergonomischer werken toe te laten, over transportsystemen, teststations, montagestations, assemblagemachines, manipulatoren, verpakkingsmachines, tot complexe machines die uw complete productielijn automatiseren. AMES kan ook instaan voor het ombouwen of uitbreiden van uw bestaande machines, of voor een refit van oude machines.

Onze systemen zijn bekend voor het inventieve, innovatieve, en tegelijk eenvoudige ontwerp die een kwaliteitsvolle machine en zeer betrouwbare werking, snelle ombouw, en logische en eenvoudige bediening garandeert.


AMES designs and realises industrial automation solutions. Systems are customer constructed, starting from simple tools to allow more ergonomic working, over transport systems, testing units, assembly units, production machines, manipulators, packaging machinery, up until complex machines that automate your entire production line. AMES is also able to rebuild or extent your existing machines, or to refit older machinery.

Our systems are known for the inventive, innovative, and at the same time simple design which guarantees a machine of high quality and a very reliable functioning, fast change over and logical and simple operation.


Machinebouw / Machine construction

Onze machinebouw service omvat het ontwerp, de fabricage en de installatie van op maat gemaakte machines die voldoen aan uw specifieke eisen en wensen. We streven naar innovatieve oplossingen die uw productieproces verbeteren.

Automatisatie / Automation

 

Met onze automatisatiediensten helpen we u om uw processen te optimaliseren en te automatiseren. Van robotica tot PLC-besturing, we bieden oplossingen die uw efficiƫntie verhogen en kosten verlagen.

Onderhoud en reparatie / Service and repair

Naast het leveren van nieuwe machines bieden we ook onderhouds- en reparatiediensten aan om ervoor te zorgen dat uw machines optimaal blijven presteren. Ons team staat klaar om uw bedrijf te ondersteunen.


Our mechanical engineering service includes the design, fabrication and installation of customized machines that meet your specific requirements and needs. We strive for innovative solutions that improve your production process.

With our automation services, we help you optimize and automate your processes. From robotics to PLC control, we offer solutions that increase your efficiency and reduce costs.

In addition to supplying new machines, we also offer maintenance and repair services to ensure that your machines continue to perform optimally. Our team is ready to support your business.


Veelgestelde vragen / Frequently asked questions

 

Wat onze mogelijkheden?

Ons gamma omvat onder meer:

Machinebouw

Automatisering

Mechanische constructies

Manipulatoren

Pick and place systemen

Transportsystemen

Schroeftechnologie

Montagestations

Teststations

Verpakkingsmachines

Hefsystemen

 

We geven u graag meer informatie over toepassingen en mogelijkheden in een persoonlijk gesprek.

Wat hebben we te bieden?

Om onze klanten een goede service na verkoop te bieden trachten wij steeds te werken met standaard onderdelen welke vlot leverbaar zijn, zodat in geval van defect een korte interventietijd kan worden gegarandeerd.

 

Dit wordt nog eens in de hand gewerkt door de keuze van de leverancier (bekende en kwalitatief sterke merken) en de goede relatie die we met onze leveranciers onderhouden.

 

Omwille van ons uitgebreid machinepark en onze flexibele ingesteldheid, kunnen wij u een perfecte dienstverlening bieden.

Kunt u machines specificeren voor mijn specifieke behoeften?

AMES biedt u de mogelijkheid om volledige automatisatieprojecten uit te werken. Van studie en offerte over ontwerp en constructie tot de uiteindelijke installatie en opstart.

 

Na een eerste gesprek, waarin de klant zijn wensen kenbaar maakt en waarin ook de haalbaarheid van het project reeds wordt besproken, wordt een offerte opgemaakt.

 

Op basis van de offerte wordt het project verder uitgewerkt, in permanent overleg met de klant. De gewenste aanpassingen worden gemaakt en opnieuw besproken, indien nodig worden proefmodellen gemaakt vooraleer met de uiteindelijke productie van de machine wordt begonnen.

 

Na het aanmaken van de stukken worden deze eerst behandeld en volgt de uiteindelijke montage, bekabeling en programmatie van de machine. Het afregelen, opstarten en proefdraaien gebeurt eveneens in onze eigen werkplaats. Zo kan de machine na acceptatie door de klant zo snel mogelijk in gebruik worden genomen.

 

Bij de eerste ingebruikname bij de klant wordt naast een degelijke opstartbegeleiding voorzien.

Naast het uitwerken van volledige automatisatieprojecten kunt u bij ons ook terecht voor zuiver mechanische constructies.

Hoe verloopt een project?

Om een project succesvol te realiseren beschikken we over een dynamisch en enthousiast team.

 

Het verloop van een project kent volgende delen:

Eerste contact en besprekingen (ook haalbaarheid wordt besproken)

Voorstel met offerte

Verkoopfase en bestelling

Conceptfase

Ontwerp

Eventuele testfase/proefmodellen

Constructie maakonderdelen, inclusief poederlakken en verzinken

Mechanische en elektrische montage

Programmatie en afregeling machine

Opstart en proeflopen

Acceptatie door klant in onze ateliers

Levering en installatie bij de klant

Integratie in uw productielijn en inbedrijfname

Definitieve afname

Opleiding

Service en ondersteuning

What are our possibilities?

Our product range includes among others:

Machine construction

Automation

Mecanical constructions

Manipulators

Pick and place systems

Transport systems

Screw technology

Assembly stations

Testing stations

Packaging machines

Lifting systems

 

We gladly give you more information concerning applications and possibilities during a personal talk.

What have we got to offer?

In order to provide our customers with the best possible service, we always try to work with standard parts which can be delivered in a short period of time. So in case of a defect a short intervention time can be guaranteed.

 

This is furthermore instated by the choice of our suppliers (well known and qualitative brands) and the good relationships with them.

 

Because of our well equipped workshop and flexibility, we can offer you the best possible service.

Can you specify machines for my particular requirements?

Ames offers you the possibility to realize entire automation projects. Starting from study and a quote over design and construction up to installation.

After a first meeting, in which the customer specifies his needs and in which the feasibility of the project is taken into consideration, a quote is made.

 

Based on this quote the project is developed in constant dialog with the customer.

The required changes are made and reassessed, if necessary test models are made before the construction of the machine is started.

 

Once all parts have been manufactured and surface treated, the machine is assembled and wiring and programming are taken care of.

Start up fine tuning and test runs are done in our own facility’s, so once the machine is accepted it can be implemented in the production process in a short period of time.

 

After delivery we are at your disposal to help with commissioning and training of your personnel.

Next to managing entire automation projects we are also at your deposal for a variety of mechanical constructions.

 

Cource of a project

To make a project successful we have a dynamic and enthousiastic team at our disposal.

 

The course of a project has the following parts:

 

First contact and discussions

Proposal with quotation

Sales phase and order

Conceptual phase

Design/Engineering

Eventual test phase and testing models

Construction of parts, powder coating and galvanisation

Mecanical and electrical assembly

Programmation and adjusting of the machine

Starting up and testing

Acceptance by customer at our facilities

Delivery at customer’s site

Integration in your production line and commisioning

Final acceptance

Education

Service and support


Ervaringen van klanten

 

Customer experiences

- Ames heeft nog nooit teleurgesteld. Steeds een plezier om met Frank samen te werken.

-  Snelle en eenvoudig gehouden oplossingen. Wijzigingen werden snel geïmplementeerd zodat alles tijdig geleverd kon worden.

-  Een plezier om met jullie samen te werken!

-  De operatoren zijn uiterst tevreden met de werking van het toestel. De opmerkingen werder naderhand heel snel opgelost.

 

- Ames has never disappointed. Always a pleasure to work with Frank.

-  Fast and simple solutions. Changes were implemented quickly so that everything could be delivered on time.

-  A pleasure to work with you!

-  The operators are extremely satisfied with the operation of the device. The comments were resolved very quickly afterwards.

 


Neem contact met ons op

Please contact us

Locatie

AMES BV
Finlandstraat 5, 9940 Evergem

Haven 8000C

België


Maak jouw eigen website met JouwWeb